Mjerenje svjetlosnog onečišćenja

Mjerenje svjetlosnog onečišćenja izvršili smo noći 22.11.2014. Mjerenje je izvršeno na već prije odabrane dvije lokacije :

1. U blizini zgrade Gimnazije Požega (φ  = 450  20´ 03˝ N    , λ =   170 40´ 45˝  E ).  Mjerenja su vršena  od 19,00 – 19,30 h na školskom igralištu. Nedaleko od lokacije su zgrade i drveće.

2. U blizini Pleternice(φ  =  450 17´ 2˝ N,   λ =  170  49´ 8˝ E  ). Mjerenja su vršena  od 20,00-20,30 h. Oko 1km zapadno od lokacije je središte grada , sjeverno  oko 1km je ulica E. Podubskog , na istoku je Dilj gora ( bez naselja) , a u pravcu juga je selo Frkljevci na udaljenosti 2 km.

Meteorološki uvjeti nisu bili najpovoljniji ( izmaglica , visoka vlaga u zraku).

Mjerenja su obavljena s uređajem SQM-L ( Sky Quality Meter ).

Svjetlosno onečišćenje je mjereno u zenitu te u pravcu sjevera , istoka, juga i zapada pod kutovima  150 , 300 , 450 , 600  i 750 .

Srednja vrijednost svjetline neba u zenitu  u Požegi je iznosila: 18,44  mag/arsec2 , a u Pleternici : 20,04  mag/arsec.

Nakon izvršenog mjerenja zaključili smo :

a) da je na lokaciji Gimnazije Požega  meteorološke prilike ( vlaga u zraku , sumaglica ) i svjetlosno onečišćenje  u svim smjerovima omogućuju da se na noćnom nebu vide samo sjajni objekti koji su na većim visinama od obzora. Na krovu Gimnazije je Zvjezdarnica Oton Kučera s jednakim uvjetima za astronomska promatranja. Pošto se zvjezdarnicu neće izmjestiti za bolja astronomska promatranja trebalo bi se izboriti za ekološku rasvjetu u gradu.

b) da je u blizini Pleternice, bez obzira na neidealne  meteorološke prilike (vlaga u zraku, sumaglica), noćno nebo blizu prirodnog. Vidi se trag Mliječne staze. Svjetlosno onečišćenje zapaženo u smjeru grada Pleternice  nije veliko. Nebeski objekti se lijepo uočavaju osim zbog sumaglice na maloj visini iznad obzora.

Mjerenje izvršio Marin Maričević , 4.a.

 

Dragutin Kovačević, prof.

 

 

Kategorija: 
Slike i video: 
Da