Mjerenje buke na Trgu sv. Trojstva u Požegi
Mjerenjem ekvivalentne razine buke htjeli smo utvrditi, da li je izmjerena razina buke okoliša u vanjskom prostoru, na odabranim lokacijama u gradu Požegi, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.Kao mjesta mjerenja smo izabrali: 1. Trg Svetog Trojstva , Požega (φ = 450 19´ 52˝ N, λ = 170 40´36˝ E),  2.  Pješačka zona , Ul. Sv. Florijana 2 , Požega ( φ = 450 19´ 56˝  N ,   λ = 170 40´36˝ E  ), 3.  Kružni tok ispred pošte , Ul. Kamenita vrata 8 , Požega ( φ = 450 20´ 06˝  N  , λ = 170 40´ 41˝ E  ), 4.  Ispred Gimnazije Požega , Ul. Dr. F. Tuđmana 4a , Požega ( φ = 450 20´ 04˝ N  , λ = 170 40´ 47˝  E ).Za mjerenje smo koristili zvukomjer KIMO DB 200.  Mjerenje smo izvršili 22.11.2014. od 14,00 – 16,00 h. Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04) na navedenim lokacijama ocjena ekvivalentna razina buke ne bi smjela prelaziti danju 55 dB (A).Na navedenim lokacijama zvukomjerom je sniman je uzorak buke u trajanju od 15 minuta. Dobivene su sljedeće ekvivalentne razine buke:1....